Vonfram disulfide là một hợp chất hóa học vô cơ bao gồm vonfram và lưu huỳnh với công thức hóa học WS2.

Thông tin cơ bản:
Emglish Name: Tungsten Disulfide
CAS: 12138-09-9
Công thức:WS2
Trọng lượng phân tử:247.97
Ngoại hình: Bột màu xám
Độ hòa tan: Ổn định trong không khí, không tan trong nước, rượu, axit nitric loãng và axit sunfuric.

Nhiệt độ nhiệt phân của WS2 trong không khí:
Ổn định: T≤250℃
Ổn định: 250℃< T ≤300℃
Không ổn định: T>300℃

Dưới đây là ba phương pháp khác nhau để sản xuất vonfram disulfide và các phương pháp khác nhau sẽ tạo ra vonfram disulfide với dạng tinh thể khác nhau.
Phương pháp 1. Tổng hợp trực tiếp với W và S trong khí quyển nitơ tinh khiết dưới 800 ~ 900oC, nó sẽ thu được loại hình lục giác của-WS2;
Phương pháp 2. Nhập lưu huỳnh hơi vào vonfram trioxide (WO3) dưới nhiệt độ 1400oC, orthorhombicα-WS2 sẽ được tạo ra, phương trình là: 2WO3+4S→2WS2+3O2
Phương pháp 3. Phân hủy WS3.

Các ứng dụng của WS2:
1.Bàn chải carbon cao cấp chống mài mòn.
2.Chất bôi trơn trong chất bôi trơn rắn.
3.Để sản xuất các bộ phận tự bôi trơn và PTFE và nylon và các vật liệu khác.
4.Lớp phủ chống ma sát rắn.