Volframdisulfid är en oorganisk kemisk förening som består av volfram och svavel med den kemiska formeln WS2.

Grundläggande information:
English Name: Tungsten Disulfide
CAS: 12138-09-9
Formel:WS2
Molekylvikt:247.97
Utseende: Grått pulver
Löslighet: Stabil i luften, olöslig i vatten, alkohol, utspädd salpetersyra och svavelsyra.

Pyrolysstemperatur för WS2 i luften:
Stabil: T≤250℃
Mindre stabil: 250℃< T ≤300℃
Instabil: T>300℃

Nedan visas de tre olika metoderna för att producera volframdisulfid, och olika metoder kommer att generera volframdisulfid med olika kristallform.
Metod 1. Direkt syntetiserad med W och S i atmosfären av rent kväve under 800 ~ 900 ℃, det kommer att erhålla hexagonal typ av ß-WS2;
Metod 2. Inlopp ångsvavel i volframtrioxid (WO3) under temperaturen 1400 ℃, orthorhombica-WS2 kommer att genereras, ekvationen är: 2WO3+4S→2WS2+3O2
Metod 3. Nedbrytning av WS3.

Tillämpningar av WS2:
1.Högklassigt slitbeständigt smörjmedel med kolborste.
2.Smörjmedel i fasta smörjmedel.
3.För produktion av självsmörjande delar och PTFE och nylon och andra material.
4.Fast friktionsbeläggning.